Publicacions Llibres i catàlegs

Vocabulari paperer

Vocabulari paperer és un recull d’un ric i extens lèxic paperer, és una obra de recopilación de més de sis-cents mots relacionats amb la fabricació del paper artesanal. Avui, molts d’ells, ja s’haurien perdut per sempre més si no haguessin estat degudament recollits per Oriol Valls i Subirà. Així doncs, aquest llibre esdevé un valuós document per a la història del paper a Catalunya.

el paper

Títol: Vocabulari paperer
Autor: Oriol Valls Subirà
Editorial: mNACTEC i CEDPI (1999)
Idioma: català
PVP: 12 €

Fibras papeleras

Aquest és un llibre imprescindible per a tothom que vulgui conèixer la indústria paperera i sobretot per qui utilitza el paper com a matèria primera. Únicament coneixent a fons les característiques del paper i de les fibres que el composen, es pot preveure el comportament del mateix en el futur.

El MUseu-Molí Paperer de Capellades

Títol: Fibras papeleras
Autor: García Hortal, José Antonio
Editorial: Edicions UPC
Idioma: castellà
PVP: 35,30 €

El molins paperers a Catalunya

En aquest llibre es fa un inventari històric i fotogràfic de centres paperers construïts durant el segle XVIII a Catalunya i que actualmente segueixen d’empeus, malgrat que la majoria estan en declivi i han abandonat la seva activitat paperera. Els autors classifican i estudien els molins paperers i els ordenen per conques fluvials, ja que els molins es trobaven a prop dels rius.
La producció de paper juntament amb el setor tèxtil, el del ferro i l’aiguardent van contribuïr decisivamente al creixement econòmic de Catalunya al segle XVIII.

El MUseu-Molí Paperer de Capellades

Títol: Els molins paperers a Catalunya
Autors: Josep Esteve Farriol i Martí Ribas Cardús
Editció: Barcelona, 2008
Idioma: català
PVP: 24 €

Inicis. Mar Arza

Aquest catàleg va ser publicat per acompanyar l’exposició de Mar Arza: Incís, que va tenir lloc al Museu Molí Paperer de Capellades del 24 març al 26 de maig de 2013, on es van mostrar quatre peces sota el nom d’Incís fetes amb paper fabricat al museu especialment per a l’artista. També es van exposar altres obres recents realitzades entre els anys 2008 i 2012 i que el catàleg recull.

Curadores de l’exposició i edició del catàleg: Joana Masó i Assumpta Bassas

Edició del Museu Molí Paperer i DUODA amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i de la Diputació de Barcelona

Disseny del catàleg: Ximena Pérez-Grobet

Textos en català i castellà amb traducció a l’anglès. Faith Wilding : “Luminous Silences”; Assumpta Bassas: “Momentos radicales: la raíz femenina del corte”; Joana Masó”…invertint, convertint, conversant, versant…Mar Arza i l’economia de la diferencia”; Carmen Pardo: “Espessint el temps”; Cristian Añó: “ Quan les imatges es resisteixen a ser consumides”.

El MUseu-Molí Paperer de Capellades

Títol: Inicis. Mar Arza
Autors: Faith Wilding, Carmen Pardo Salgado, Cristian Añó, Assumpta Bassas i Joana Masó
Editor: Museu-Molí Paperer de Capellades
Idioma: català
Any: 2013
PVP: 20 €

Colette Deblé. "Mujeres en suspensión o la Historia citada"

Aquest catàleg va acompanyar l’exposició que va tenir lloc al Museu Molí Paperer de Capellades durant els mesos de juny i juliol de 2011.

Curadora: Joana Masó

Edició del Museu Molí Paperer amb la col·laboració del Centre dona i literatura.

Disseny del catàleg: Ximena Pérez-Grobet. 47 pàgines de text / 25 il·lustracions amb dibuixos de l’artista.

Textos de: Joana Masó i Assumpta Bassas: “Cuerpos en suspensión o la Historia citada”. Presentación y entrevista con Colette Deblé; Jean-Joseph Goux: “Mujeres dibujadas”; Jacques Derrida: “Pregnancias. Sobre cuatro lavis de Colette Deblé”; Marta Segarra: “La mirada al través de Colette Deblé”; Jean-Luc Nancy: “El gesto suspendido de la pintura”; Elina Norandi: “La rebelión de la esclava: María en las aguas de Colette Deblé”.

El MUseu-Molí Paperer de Capellades

Títol: Colette Deblé. Mujeres en suspensión o la Historia citada.
Editors: Joana Masó i Javier Bassas
Any: 2012
Idioma: castellà
PVP: 12 €


Informacions pràctiques

Com arribar, transports, restaurants, allotjaments...

Recull de dossiers educatius

Tot el material educatiu pel nivell que pertoca a cada visita.

Visites relacionades

Altres visites aprop de Capellades que seran del vostre interés.