Subministraments Productes químics

Agent d'encolat (AKD)

Producte líquid, d'origen sintètic (dímer d'alquil cetè).

Actua internament en la pasta del paper com a encolador fent que les fibres de cel·lulosa siguin menys absorbents.

La proporció mitjana que s'utilitza és del 2% sobre el pes de la pasta seca.

S'afegeix directament a la pasta de paper després del refinat o la trituració, i es deixa la pasta en agitació durant uns minuts.

El pH d'aplicació neutre garanteix la conservació del paper.

Descripció Preu
Envàs de 250 cc 6,20

Agent de retenció

Polímer sintètic generalment catiònic. Fa de pont d'enllaç entre les fibres de cel·lulosa formant flocs que faciliten l'eliminació de l'aigua, d'aquesta manera les aigües de colar el paper queden més netes i es millora la retenció de pigments, colorants i additius.

Descripció Preu
Envàs de 250 cc

14,10

 

Carbonat de calci (CaCO3)

Producte mineral en pols.

S'afegeix a la massa de paper en un 2% com a reserva alcalina per tal de prevenir futurs atacs àcids de l'atmosfera.

En dosis superiors aporta opacitat, blancor i millores en l'emprimació del paper.

Descripció Preu
- Consultar
 

Carboximetilcel·lulosa (CMC)

Producte obtingut a partir de la modificació de la molècula de la cel·lulosa, comercialment se serveix en forma de gra.

Es prepara diluint el CMC en aigua calenta, en una proporció del 5 al 10%. Tant superficialment com dosificat en massa, té propietats encoladores i de resistència mecànica.

Descripció Preu
Envàs de 250 cc 2,25

Gelatina

Producte d'origen animal. Col·lagen.

La gelatina animal s'ha utilitzat tradicionalment com a encolador superficial que aporta als papers una bona durabilitat per l'efecte de barrera que té. Es comercialitza en forma sòlida i es prepara diluint la cola en aigua calenta i afegint-hi una petita quantitat d'allum de roca. La proporció aproximada és d'un 85% d'aigua, un 10% de gelatina i un 0,5% d'allum de roca. S'aplica superficialment en calent sobre el paper ja sec.

Descripció Preu
- Consultar

Neri, òxid de polietilè. OP

El Museu comercialitza “neri” obtingut sintèticament (òxid de polietilè) en forma de gra.

S'utilitza com a agent de formació en la fabricació de papers amb fibres molt llargues, augmenta la viscositat de l'aigua de manera que fa que el full es pugui formar millor.

Permet obtenir papers prims, porosos i transparents.

La proporció adequada és d'una culleradeta de cafè per cada 10 litres d'aigua. S'ha de deixar reposar unes quantes hores perquè la dispersió sigui homogènia.

Descripció Preu
Envàs de 100 cc 16,50

Pigments colorants

Matèries colorants d'origen inorgànic, orgànic i sintètic, de partícula petita, dispersades en aigua i de fàcil aplicació a la pasta.

Tots els colors són líquids i tenen pH neutre i molt bona solidesa a la llum.

Els pigments colorants s'afegeixen a la pasta i es remena uns minuts. Es recomana aplicar-hi un agent de retenció per millorar-ne el rendiment i la fixació a la fibra.

Descripció Preu
Color blau. Envàs de 250 cc 15,20
Color groc. Envàs de 250 cc 10,50
Color negre. Envàs de 250 cc 8
Color vermell. Envàs de 250 cc 17
Color violeta. Envàs de 250 cc 35
 

Informacions pràctiques

Com arribar, transports, restaurants, allotjaments...

Recull de dossiers educatius

Tot el material educatiu pel nivell que pertoca a cada visita.

Visites relacionades

Altres visites aprop de Capellades que seran del vostre interés.