Objectius

Objectius

Patrimoni

El Museu compta amb un fons patrimonial molt important format principalment per eines, maquinària, caràtules i tampons de fusta i papers ( del segle XIV al XX).

Però la conservació del patrimoni paperer no únicament té en compte el museu, l’edifici i la col·leció, sinó que creiem que el paisatge arqueològic industrial entra també en l’àmbit d’interès de la nostra institució. Una preocupació de futur és la supervivència dels molins paperers de les diferents comarques papereres de Catalunya i la búsqueda de noves utilitzacions per tal d’evitar la pèrdua d’edificis tan singulars. Com a primer pas per a la documentació i conservació d’aquest patrimoni industrial el Museu Molí Paperer de Capellades conjuntament amb el Museu de la Ciència i la Tècnica estan realitzant un inventari de molins de Catalunya.

Documentació

La biblioteca del Museu compta actualment amb un fons de més de 300 títols sobre matèries relacionades amb el paper, la seva història, la seva tecnologia i l’art-paper entre d’altres temes. El Museu pretén treballar amb l’objectiu de consolidar-se com un important centre de documentaci ó i consulta sobre el paper i les filigranes amb ressò internacional.

Difusió

El Museu realitza una gran tasca divulgativa, compta amb més de 31.000 visitants anuals, dels quals un gran percentatge són es colars. Le s visites són guiades per monitors especialitzats i es realitzen tallers de fabricació del paper a mà, paper reciclat i sobre l’escrip tura. El Museu disposa també d’un material didàctic i audiovisual i publica anualment un butlletí informatiu amb el resum d’activitats i projectes.

Cursos i tallers

A l’important treball de difusió i producció artesanal cal afegir l’organització de Seminaris sobre conservació i restauració del paper, adr eçat al

professionals de la restauració del paper, bibliotecaris i arxivers. També el Museu ha realitzat una important tasca de difusió del paper com a medi plàstic dins del camp de les arts plàstiques amb Taller del Paper que anualment s’organitza des de l’any 1984. Aquest cursos estan impartits per experts i artistes i tenen una gran reputació dins l’àmbit de l’Estat espanyol i internaciona.

Artesania

La producció artesanal del paper fet a mà és vital per al funcionament de la nostra entitat, complint una triple funció; per una part el desenvolupament diari de dita activitat que assegura la presenvació i la transmissió generacional d’una manufactura arrelada profundament al nostre país.

Per altra banda, la comercialització del paper del Museu en botigues, museus, empreses, editorials, particulars, etc. Suposa un 50% dels ingressos.

Un altre aspecte a considerar és que el manteniment i l’ampliació del mercat, implica una renovació dels patrons tradicionals del paper fet a mà i alhora una adaptació de disseny i al mercat actual. Per últim, la comercialització dels productes del Museu pot ésser considerada com un mitjà de difusió més, significant tenir una presència fora de l’àmbit estricte del molí i una manera d’acreditar la nostra riquesa patrimonial.

Indústria

Un dels principals objectius del Museu és mantenir i impulsar la vinculació amb la indústria paperera actual. Dita vinculació s’articula per la presència en el patronat del Museu de l’Associació d’Estudis Històrico Paperers, entitat que en aquests moments engloba més de 40 empreses. Cal asenyalar que en aquests darrers any s’han signat convenis de col·laboració pel finançament de les obres de reforma i de funcionament amb les empreses: Schneider Electric, Papelera del Besós, Miquel i Costas & Miquel, Enso Española, Romaní Esteve. El Museu organitza també jornades tècniques sobre temes actuals de gran interès per a aquest sector industrial com: El paper reciclat, paper permanent, paper ecològic (1993), i La Qualitat Total i normes ISO (1995).

Mediambient

El Museu manté un estret vincle amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. El paper reciclat que produeix el Museu ha obtingut el distintiu de Qualitat Ambiental que concedeix dit Departament. També està previst la realització de varis programes de col·laboració: elaboració de material didàctic sobre el paper reciclat i la inserció de les noves sales d’exposició permanent de temes sobre la indústria paperera i el medi ambient, el paper reciclat, la silvicultura, etc.

Informacions pràctiques

Com arribar, transports, restaurants, allotjaments...

Recull de dossiers educatius

Tot el material educatiu pel nivell que pertoca a cada visita.

Visites relacionades

Altres visites aprop de Capellades que seran del vostre interés.